Այսօր հանդիսավորապես ամբողջ հայ ժողովուրդը ազգովին, իսկ Հայաստանի մեր ժողովուրդը՝ պետականորեն, նշում է մեր նորագույն պատմության մեծագույն ...
Փետ­րո­ւար 6-13-ի այս օ­րե­րուն, 99 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­րեւմտա­հա­յոց Երկ­րորդ ­Հա­մա­գու­մա­րին, որ ...
Հրապարակվեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԾԱՌԱՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՄԲՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ ԿԱՄՕՔՆ ...
 
Զորավար Սմբատ (Մախլուտո) Անկախություն. բառ մըն էր սա, որ դեռ քսան տարի առաջ մեր սիրելիները վախով ու երկյուղածությամբ կարտասանեին, կարծես թե ...
05.02.2018թ. 14:09:09
Տօնում ենք վաթսունամեակը Հայաստանի Հրաշափառ Յարութեան: Տօնում ենք հայ ժողովրդի ազատութեան ու անկախութեան օրւայ տարեդարձը. Ազատութիւն և ...
Ազգային բեկված կյանքի ճանապարհին Վահան Տերյանը մշտապես կանգնած էր հաստատ, ծանր մտորումներով, միացյալ, անկախ, հոգևոր Հայաստանի վերակերտման ...